Bezpieczny dom

System inteligentnego domu pozwala na zintegrowanie ważnych funkcji związanych z bezpieczeństwem. Jest to nie tylko instalacja alarmowa ale również czujniki dymu, zalania oraz inne instalacje techniczne. Sygnały z nich wprowadzone do systemu pozwalają chronić dom przed uszkodzeniem i zminimalizować skutki zdarzeń losowych. Integracja z systemem alarmowym umożliwia m.in. automatyczne włączanie światła (oraz syreny alarmowej) gdy czujnik alarmowy wykryje intruza oraz automatycznie wyśle powiadomienie do właściciela i ochrony obiektu.

Gdy domownicy wypoczywają z dala od domu jest on atrakcyjnym obiektem dla złodzieja. Funkcja symulacji obecności znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka niemiłej niespodzianki po powrocie z urlopu. Polega ona na symulowaniu obecności poprzez zapalanie świateł, odtwarzania muzyki, podnoszenia rolet. Efekt jest bardzo przekonujący, gdyż oddaje rzeczywiste działania, które są różne każdego dnia. Można wybrać, które elementy mają brać udział w symulacji, tak, aby nie zużywać niepotrzebnej energii.

Doskonale sprawdza się czujnik zalania w połączeniu z elektrozaworem. W momencie wykrycia zalania automatycznie zostanie zakręcony elektrozawór oraz zostanie wysłane powiadomienie do właściciela mieszkania.

Użytkownicy dla poprawy swojego bezpieczeństwo zlecają montaż kamer, zarówno na zewnątrz posesji jak i wewnątrz. Element, który chętnie jest stosowany przez rodziców to montaż kamer w pokoju małego dziecka. Rodzic ma możliwość sprawdzenia w każdej chwili (nawet będąc daleko poza domem) co porabia jego pociecha.

Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb według teorii Maslowa. Każdy z nas musi czuć się bezpieczny aby zdrowo żyć czy też funkcjonować w strukturach społecznych. Inteligentny dom to przede wszystkim bezpieczny dom.

rodzina_safe