Moduły

Poniżej przedstawiono podstawowe elementy wykorzystane do budowy inteligentnego domu.

Czujnik otwarcia drzwi lub okna.

czujnik otwarcia drzwi lub okna

Czujnik zawiera informacje czy drzwi lub okna są otwarte, czy zamknięte. Moduł składa się z elementu magnetycznego i jednostki głównej. Jedna z części jest zamontowany na ruchomej części okna lub drzwi. Druga część jest umieszczona na ramie. Otwarcie drzwi w domu spowoduje przerwanie połączenia magnesowego między obiema częściami czujnika i wysłanie informacji o potencjalnym włamaniu smsem lub mailem.

Instalacja może być wykonane za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i jeżeli nie zostanie wykryte zdarzenie działanie w trybie uśpienia. Po zaprogramowanym czasie uśpienia urządzenie budzi się i wysyła informacje o stanie a następnie urządzenie ponownie wraca w tryb uśpienia. Baterie można wymienić bez demontowania urządzenia z drzwi/okna lub ramy. Urządzenie daje wizualne ostrzeżenie oraz wysyła ostrzeżenie do kontrolera (jednostki sterującej), kiedy baterie wymagają wymiany. Moduł wysyła informacje do kontrolera lub innego powiązanego urządzenia. Czujnik umożliwia sterowanie do pięciu urządzeń. Czujnik wyposażony jest w „przełącznik sabotażowy” zabezpieczający urządzenie przed usunięciem lub niepożądaną manipulacją.

Czujnik zalania.

czujnik zalania

Czujnik monitoruje mieszkanie i przesyła informacje o zalaniu pomieszczenia przez wodę. Jest zaprojektowany do wykrywania obecności wody w pomieszczeniach użytkowych i zapewnia szybką informację, na przykład o wycieku wody z pralki co daje możliwość szybkiej reakcji.

Urządzenie odczytujące może być oddalony do 3 m od głównego urządzenia. Moduł może być zamontowane na każdej płaskiej powierzchni a montaż wykonany za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej. Urządzenie zasilane jest bateriami, które mogą być wymieniane bez odkręcania od powierzchni, do której jest przyczepione. Czujnik daje wizualne ostrzeżenie w przypadku niskiego stanu zasilania baterii.

 

Czujnik ruchu.

Czujka ruchu

Moduł jest przeznaczony do wykrywania ruchu w mieszkaniu oraz na wyznaczonym terenie. W momencie wykrycia ruchu urządzenie wysyła informacje do jesdnostki sterującej i może spowodować aktywację kolejnych urządzeń. Na przykład wykrycie ruchu po otwarciu drzwi na korytarzu spowoduje włączenie światła, włączenie muzyki lub innego urządzenia działającego na zasadzie on/off i podpiętego do przełącznika do gniazdka. Czujnik ruchu może też pełnić funkcję monitoringu i wysłać powiadomienie SMS lub e-mail o zagrożeniu włamaniem a także uruchomić syrenę alarmową.

Czujnik dymu.

czujnik dymu

Detektor dymu wykorzystuje nieradioaktywny fotoelektronowy czujnik niezawodnego wykrywania dymu. Czujka dymu posiada przycisk testowy i migającą diodę LED, dzięki czemu zawsze wiesz, że alarm przeciwpożarowy działa poprawnie. Element zasilany jest poprzez baterię. Urządzenie ostrzega o niskim poziomie naładowania baterii. Gdy urządzenie wykryje dym, daje głośny dźwięk ostrzegawczy. Może również powodować zadziałanie innych urządzeń. Na przykład można utworzyć alarm-scenariusz, aby zostały włączone wszystkie światła w domu po wykryciu dymu. Nawet w środku nocy, można wyjść z domu bardzo szybko po wykryciu dymu.

Przełącznik gniazdka.

przełącznik gniazdka

Przełącznik do gniazdka jest podstawowym urządzeniem inteligentnego domu pozwalającym sterować włączaniem i wyłączaniem dowolnego urządzenia zasilanego elektrycznie, które zostanie do niego podłączone. Działa na zasadzie przełącznika on/off. Przełącznik wtyka się bezpośrednio do gniazdka zasilania.

Ściemniacz do gniazdka.

 przełącznik gniazdka

Pozwala na płynne ściemnianie podlączonego źródła światła. Podłącz lampkę nocną i steruj płynnie ściemniając i rozjaśniając oświetlenie w pokoju. Pamiętaj o użyciu odpowiedniego źródła światła, nie wszystkie działają (odpowiednia adnotacja dostępna jest z regóły na pudełku). Przełącznik wtyka się bezpośrednio do gniazdka zasilania.

Kamera.

kamera

Kamera jest wszechstronnym wielofunkcyjnym rozwiązaniem do obserwowania mieszkania oraz jego otoczenia. Pozwala na monitoring dzieci, niani bądź zwierząt, które są w domu podczas naszej nieobecności. Kamera przesyła obraz wysokiej jakości do dowolnego komputera lub telefonu.

Moduły podtynkowe: ściemniacz, przełącznik on/off

moduły podtynkowe

Dzięki małym wymiarom moduły montuje się w puszcze elektrycznej (pod łacznikiem oświetlenia lub pod gniazdkiem elektrycznym). Zasada działania jest identyczna jak w przypadku elementów wtykanych do gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Wymagane sa głębokie puszki.

Termostat grzejnikowy.

termostat grzejnikowy

Termostaty firmy Danfoss living connect® mierzy temperaturę przy użyciu dwóch wbudowanych czujników — czujnika temperatury umieszczonego za wyświetlaczem oraz czujnika temperatury wody w pobliżu zaworu. Na podstawie obu odczytów obliczana jest temperatura w pomieszczeniu dla obszaru ok. 20 cm przed wyświetlaczem. Dzięki temu termostat living connect® może bardzo dokładnie kontrolować rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. Jeśli na termostat living connect® oddziałują znajdujące się w pobliżu źródła ciepła lub zimna takie jak kominek, bezpośrednie światło słoneczne lub przeciąg, do konfiguracji pomieszczenia można dodać termostat pokojowy Danfoss Link™ RS. Do kontrolowania temperatury w pomieszczeniu będzie wtedy używany pomiar temperatury z termostatu pokojowego RS umieszczonego w odległości od 1 do 5 m od termostatu grzejnikowego.

Termostat wyposażony jest w funkcję „otwartego okna”. Funkcja ta polega na tym, że termostat wyczuwa gwałtowną zmianę temperatury i rozpoznaje ją jako otwarcie okna. W wyniku czego zamyka zawór na grzejniku. Ogrzewanie zostaje wyłączone na 30 minut, a następnie zostają przywrócone oryginalne ustawienia termostatu living connect®. Po zadziałaniu funkcji „otwartego okna” zostaje ona poddana kwarantannie przez 45 minut. W tradycyjnym termostacie reakcja byłaby odwrotna. W sytuacji, w której np. wietrzymy pomieszczenia (otwieramy okna) i zapomnimy o zakręceniu termostatu, termostat wyczuje zmianę ale zinterpretuje ją źle i w rezultacie otworzy zawór, zwiększy temperaturę i narazi użytkownika na straty.

Aby zapobiec zastaniu się zaworu grzejnikowego – ochrona przed zakamienieniem się zaworu, termostat living connect® automatycznie w każdy czwartek ok. godziny 11:00 wykonuje ruch zaworu przez całkowite otwarcie go, a następnie ponowne przywrócenie do normalnego ustawienia.